در حال بارگزاری....
دانلود

رشد مغزی کودکان

مغز کودکان در سال های اولیه رشد شگرفی دارد. هر تعامل ما با کودکان ارتباط های عصبی را در مغز کودکان ایجاد می کند. در هر ثانیه هفتصد ارتباط عصبی در مغز شکل می گیرد.