در حال بارگزاری....
دانلود

سامی یوسف - اجرای ترانه آذری کوچه لره سو سپ میشم2015

اجرای ترانه آذری کوچه لره سو سپ میشم توسط سامی یوسف در کنسرت آذربایجان- 2015.
مدرن فا:دوستدار و حامی دکتر سامی یوسف
ModernFA.Com
Spiritique.ir