در حال بارگزاری....
دانلود

صدقیانی پدر فوتبال ایران

زمانی که شما با گیوه توپ بازی می کردید حسین صدقیان ما درتیم شارلووتی بلژیک توپ میزد
حسین صدقیانی پدر فوتبال ایران درسال1281 در شهر سلماس آذربایجان زاده شده است با خانواده خود به استانبول میرود درزمین های بازی استانبول مدرن فوتبال بازی میکند و به تیم فنر می پیوندد
بعد ها به تیم راپیدوین بلژیک می پیوندد
به ایران باز میگردد کفش های فوتبال صدقیان برسر زبان ها می افتد تا آن زمان فوتبال را با گیوه بازی می کردند
پدر فوتبال ایران برای پوشیدن پیراهن شارلوان به بلژیک میرود و10سال درلیگ بلژیک فوتبال بازی می کند
درسال 1320تیم ملی فوتبال ایران را پایه گذاری می کند واسمش را به عنوان اولین سرمربی تیم فوتبال ایران در تاریخ مینویسد


14 شهریور 98
مطالب پیشنهادی