در حال بارگزاری....
دانلود

انواع پرده بکارت + روش های تشخیص ترمیمی یا سالم بودن پرده بکارت

تشخیص باکره بودن: چه چیزی باعث پاره شدن پرده بکارت می شود؟
پرده بکارت در طول زمان به دلایل مختلفی از بین می روند، به این معنی که گاهی اوقات در اولین تجربه جنسی پاره نمیشوند. افراد معمولا به پارگی جزئی هنگام داشتن اولین رابطه جنسی به عنوان پاره شدن پرده بکارت اشاره دارند، اما اجازه دهید چیزی هایی را در اینجا روشن کنیم. پرده بکارت دارای طبیعت انعطاف پذیری هستند و از لحاظ قابلیت ارتجاعی از یک زن به زن دیگر متغیر است که بدین معنی است که روند پاره شدن نیز متفاوت است. همچنین پاره شدن پرده بکارت در طی مقاربت اول به شدت به ماهیت آن و اینکه به خاطر عوامل دیگر فرسوده شده باشد یا نه، بستگی دارد.


17 فروردین 99