در حال بارگزاری....
دانلود

تجمیع بیمه ها با حضور دکتر حریرچی در گفتگوی ویژه خبری

برنامه گفتگوی ویژه تلویزیونی شبکه دو سیما 5 آبان ماه 1394
موضوع تجمیع بیمه ها با حضور سخنگوی وزارت بهداشت و میهمان تلفنی برنامه که یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.