در حال بارگزاری....
دانلود

کارتون پرنده ای به نام واتو واتو و مبارزه با سیگار- یاد ایام کودکی به خیر- این کارتون خیلی قدیمیه فکر کنم سال ساختش1978م

کارتون پرنده ای به نام واتو واتو و مبارزه با سیگار- یاد ایام کودکی به خیر- این کارتون خیلی قدیمیه فکر کنم سال ساختش1978میلادی یعنی حدود 1357ما، زمان انقلاب