در حال بارگزاری....
دانلود

محیط زیست اردکان

نمایشگاه حفظ محیط زیست اردکان توسط انجمن دوستداران محیط زیست اردکان،شهرداری،دانشگاه اردکان و چند نهاد دولتی دیگر برگزار شد. این فیلم گزارش یک دقیقه ای از آن است


مطالب پیشنهادی