در حال بارگزاری....
دانلود

حلول ماه رمضان ماه رحمت و غفران الهی مبارک باد

منم مثل تو مات این قصه ام تو هم مثل من امشبودعوتی
درست توهمین ساعت وثانیه سزاوار زیباترین رحمتی
تو این حس و حال عجیب وغریب دوتابال میخوای که رو شونته
تو ازهرمسیری بری میرسی تو ازهردری بگذری خونته
از این سفره ها معجزه دورنیست ببین دست دنیا تودست منه
دعا میکنم تااجابت بشه دعا میکنم چون دلم روشنه من از عشق بارون به دریازدم به بارونو به آسمون دعوتیم چه مهمونی با شکوهی شده تو این لحظه هایی که هم صحبتیم