در حال بارگزاری....
دانلود

اسپنسر رباتی که به مسافران در فرودگاه کمک می کند

پیدا کردن مسیر در فرودگاه اسخیپول آمستردام طاقت فرساست و ترمینال ترانسفر این فرودگاه به سردرگم کردن مسافران شهرت دارد. مسئولان این فرودگاه برای جلوگیری از سردرگمی مسافران فرودگاه روباتی با نام اسپنسر را به خدمت خواهندگرفت تا مسافران را میان گیت های فرودگاه راهنمایی کرده و راه را به آنها نشان دهد.


مطالب پیشنهادی