در حال بارگزاری....
دانلود

حاج قاسم سلیمانی

رهبر جمهوری اسلامی: اگر شما هم مثل حاج قاسم سلیمانی باشید شما هم نزد ما مثل شهیدید.