در حال بارگزاری....
دانلود

مطیعی-معنای وحدت و ادب شیعه را گوش کنید.(شیعه نماها)

اون هایی که فکر میکنید خیلی هنر است که توی شبکه های ماهواره ای جعلی تون به اسم شیعه همون شیعه ای که مقام معظم رهبری فرمودند شیعه ای که از لندن و آمریکا بخواهد برای ما تولید محتوا کند ، شماها هنر نکردد که چهره ی شیعه را اینطور معرفی می کنید.امام حسن عسگری ع : مردم را به ما متمایل کنید.