در حال بارگزاری....
دانلود

رسوایی دوباره عقیل هاشمی و سجودی !

رسوایی دوباره عقیل هاشمی و سجودی ! بازهم دروغی که عقیل هاشمی و سجودی گفتن و در همون شبکه آبروشون رفت.ما میدونیم اینها دروغ گو و بی حیا هستند.میدونیم پیروانشون هم بی حیا هستند.اما واقعا سوال اینجاست.چرا وقتی مجری دروغ به این تابلویی میگه کارشناس برای احتیاط هم که شده سکوت نمیکنه تا باهم ضایع نشن؟!