در حال بارگزاری....
دانلود

رسوایی دوباره عقیل هاشمی و سجودی !

رسوایی دوباره عقیل هاشمی و سجودی ! بازهم دروغی که عقیل هاشمی و سجودی گفتن و در همون شبکه آبروشون رفت.ما میدونیم اینها دروغ گو و بی حیا هستند.میدونیم پیروانشون هم بی حیا هستند.اما واقعا سوال اینجاست.چرا وقتی مجری دروغ به این تابلویی میگه کارشناس برای احتیاط هم که شده سکوت نمیکنه تا باهم ضایع نشن؟!


مطالب پیشنهادی