در حال بارگزاری....
دانلود

علی ای همای رحمت (با صدای علی فانی)

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را / که به ماسوا فکندی همه سایه هما را . دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین / به علی شناختم به خدا قسم خدا را ...