در حال بارگزاری....
دانلود

حاشیه های چهارمین جلسه دادگاه مهدی هاشمی

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده "مهدی هاشمی" صبح روز دوشنبه(27مردادماه) در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه و به صورت غیرعلنی برگزار شد.