در حال بارگزاری....

رودخانه ای پر از زباله در یکی از مرفه ترین مناطق تهران