در حال بارگزاری....
دانلود

فرجام عکس یادگاری با شتر

العالم - جوان عرب که در هنگام شیر خوردن بچه شتر قصد داشت به همراه او عکسی با شتر مادر بگیرد ، جوابی جز لگد شتر دریافت نکرد.
http://fa.alalam.ir/