در حال بارگزاری....
دانلود

پر کردن فشار پکیج و راه اندازی شوفاژ

هنگامیکه فشار مانومتر دستگاه پکیج پایین بیاید برای بالا بردن آن از این روش استفاده میکنیم.