در حال بارگزاری....
دانلود

افتتاح دیتاسنتر؛ مرکز خدمات داده اینترنتی تبیان

افتتاح مرکز خدمات داده اینترنتی تبیان، tebyan IDC کاری از مصطفی معارف وند و محمد رضا فرزین با نریتوری محمد جواد احمدیان، تولید 1388
این تلیر برای افتتاح دیتا سنتر تبیان(مرکز خدمات داده اینترنتی تبیان) به آدرس http://tebyanidc.com در سال 1388 به قرار گرفتن سایت مقام معظم رهبری بر روی این دیتا سنتر ایرانی به عنوان بزرگترین و امن ترین میزبان ایرانی خدماتت داده اینترنتی افتتاح شد.