در حال بارگزاری....
دانلود

آسیب شناسی عرفانی امراض(طب اسلامی)

کتاب صوتی آسیب شناسی عرفانی امراض(طب اسلامی) از کتاب مبانی عرفان عملی تالیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net ==============================
طب اسلامی-آسیب شناسی امراض-عرفان درمانی-علت بیماری های عصبی و روانی-مشکلات روحی-مشکلات اقتصادی-اصلاح روش زندگی-منشا و ریشه بیماری-مبارزه با حقایق-بخل و حسد-آرزوها-هرزگی و هیزی-بدبینی نسبت به دیگران-خودشیفتگی-خودپرستی-فحشاء-محبت ناپذیری-ناشکری-سلطه جویی-زیاده خواهی-حرص-شهوتبارگی-وظیفه شناسی-دروغگویی-زیاده خواهی-تجسس-


18 اردیبهشت 98
مطالب پیشنهادی