در حال بارگزاری....
دانلود

وطنم سالار عقیلی

کنسرت سالار عقیلی وطنم این آهنگ به اشتباه اولین سرود ملی ایران نامیده شده است هرچند تم اصلی از روی سرود ملی زمان ناصرالدین شاه ساخته شده ولی زمان بسیاری از ساخت شعر و آهنگ آن برای این شعر نمیگذردوهمانگونه که مشاهده میکنید شهر از بیژن ترقی و اولین بار در سال 83 توسط سالار عقیلی اجرا شده است و نام اولین سرود ملی ایران یک برداشت اشتباه به واسطه تشابه تم اصلی آن با سرود ملی ناصرالدین شاه ( سرود شاهی ) که توسط موسیو ژان لومر فرانسوی ساخته شده است میباشد .