در حال بارگزاری....
دانلود

ارتداد همه صحابه اهل یمن(از کتب اهل سنت با سند صحیح)

ارتداد همه صحابه اهل یمن(از کتب اهل سنت با سند صحیح)آقایان اهل سنت،این چه توهینی است به صحابه در کتب شما و از قول بزرگان شما؟!؟ 14mah.parsiblog.com