در حال بارگزاری....
دانلود

ابداع دستگاه ایجاد تعادل در کودکان فلج مغزی

این وسیله کمکی "گیت پلیت " نام دارد، جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.iranrehab.ir مراجعه فرمایید
در این فیلم تاثیر استفاده از گیت پلیت در راه رفتن در مقایسه با شرایط عادی در یک کودک فلج مغزی به نمایش گذاشته شده است این فیلم در مرکز جامع توانبخشی ایران تهیه شده است