در حال بارگزاری....
دانلود

کتاب صوتی زندگینامه ماوراء طبیعی من ( 3 )

کتاب صوتی زندگینامه ماوراء طبیعی من (3) تالیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com
https://www.nooreomid.net =================
بازگشت به ایران: چند ماه پس از بازگشت دوباره ام به ایران ازدواج کردم آنهم با جیب خالی و بیکار و بی خانه. سال 60 بحرانی ترین سال تاریخ معاصر ایران بود و کمترین احساس امنیت وجود نداشت و همه به خارج از کشور می گریختند. بدون کمترین تشریفات و مراسمی عقد کردیم.


26 تیر 98
مطالب پیشنهادی