در حال بارگزاری....
دانلود

حرکت جلو بازو، جلو بازو با هالتر

گروه عضلانی اصلی: جلو بازو (دو سر بازویی)
نوع تمرین: قدرتی
مکانیزم حرکت: تفکیکی
تجهیزات: هالتر
سطح دشواری حرکت: مبتدی