در حال بارگزاری....
دانلود

ترفند خوردن میوه ها

میوه های خود اینگونه گوب کنید و یا قاچ کنید.
این است شگفتی خلقت پروردگار بی همتای جهانیان.