در حال بارگزاری....
دانلود

جت شخصی ترامپ

هواپیما شخصی ترامپ
یکی از مشهور ترین هواپیما های شخصی برای دونالد ترامپ ساخته شده است.
هواپیمایی شخصی ترامپ گنجایش 23 مسافر را دارد به طوری که تمامی آنها ار اتاق خوابی کوچک اما لوکس می توانند استفاده کنند.
برای اطلاعات بیشتر و همچنین خواندن زندگی نامه جالب و خواندی ترامپ وارد مقاله زیر شوید.
http://tehranblit.ir/Blog-27919-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE.html


14 فروردین 99