در حال بارگزاری....
دانلود

ایرانی ها آتش را نماد و نشانه میدانند نه خود خدا..

برای بی سوادهایی که کامنت میذارنو میگن شما آتش میپرستیدید