در حال بارگزاری....
دانلود

جایزه کنترل جمعیت

اگر همینطور پیش بریم با فاجعه کاهش جمعیت و پیر شدن جامعه. ووو.. روبرو خواهیم شد. زنان اگر درخانه بند نشن و بیخود دنبال شغل های کاذب نرند ما دچار این مشکلات از جمله بیکاری جوانان و افت جمعیت وطلاق نمیشیدیم


مطالب پیشنهادی