در حال بارگزاری....
دانلود

توانمند ساختن - یک دقیقه با جان ماکسول

در این ویدیو جان ماکسول یک دقیقه در مورد توانمند کردن فرد برای انجام یک کار صحبت می کند که ممکن است جنبه های مثبت و منفی را برای فرد به همراه داشته باشد

رادیو مثبت (فروشگاه آنلاین کتب صوتی موفقیت )
www.radiomosbat.com