در حال بارگزاری....
دانلود

کسب و کار خود را رونق دهید

کتاب صوتی 21روش برای ساختن کسب و کار پرسود
هرگز تا به امروز رقابتی در کسب و کار تا به این حد وجود نداشته است. و حتی شدت رقابت در ماه ها و سال های آتی بیشتر خواهد شد. میزبان شما در این برنامه برایان تریسی می داند که درباره چه صحبت می کند. مانند شما او نیز مسئول همه ی زمینه های ایجاد و مدیریت کسب و کاری موفق بوده است.
شادن پژواک ناشر کتابهای صوتی
www.shadenco.com
66196080