در حال بارگزاری....
دانلود

بوکس رنجر.تمرینات بوکس رنجر در طبیعت

اول عذر خواهی میکنم بخاطر کیفیت کم بخاطر محدودیت ها.این تمرینات بوکس رنجر در چند سال گذشتس برای اشنایی بیشتر.منتظر ویدیو های بیشتر برای شناخت سبک بوکس رنجر باشید.در اینده بوکس رنجر در سراسر تهران فعالیتشو اغاز میکنه.تمرینات تاکنون در شهرهای ورامین جاجرود و بومهن رودهن... مخصوصا ورامین که شروع تمرینات است در حال اجراس.تمرینات دختران نیز صورت میگیرد.تمرینات دختران در اینده به اشتراک گذاشته میشود.