در حال بارگزاری....
دانلود

طراحی تاسیسات برق ساختمان 6 طبقه (پلان تابلو توزیع طبقات و تابلو کنتوری) در Auto

آدرس دریافت: http://mohandesbartar.ir/bme1527
در این آموزش ابتدا تابلو توزیع طبقات اول تا ششم را طراحی می کنیم سپس تابلو توزیع پیلوت و روشنایی عمومی را تریسم می کنیم و در نهایت تابلو کنتوری طبقات را ترسیم می کنیم.


30 آبان 96