در حال بارگزاری....
دانلود

نماهنگ تبریک بندگی

.رگبار رحمت الهی
. تبریک بندگی
. یک ماه زیر رگبار رحمت الهی نفس کشیدن وزیر باران عطوفتش خیس شدن ،چه سعادت بزرگی ست . این سرافرازی شکوهمندرا در عیدسعیدفطر جشن می گیریم .مبارکتان باد یکماه ضیافت وبندگی . فطربایرامی بیرآی بنده لیخ دان سورا گوارا ومبارک اولسون هامی پروردگارین باش اوجا بنده لرینه . گونلریز پروردگارین رایحه ی رحمتینه معطر.

امیدواریق گلن فطربایرامین آقا امام زمانینان جشن توتاخ . باتشکر : مرکزفرهنگی شهیدجدیری کهنمویی
https://t.me/shahidjodeiri/5621


15 خرداد 98