در حال بارگزاری....
دانلود

آمریکا به دنبال پایگاه در شمال آفریقا

شبکه یک - 22 تیر 94-14:00| آمریکا در پی دستیابی به پایگاهی در شمال آفریقا و استقرار هواپیماهای بدون سرنشین خود است.


مطالب پیشنهادی