در حال بارگزاری....
دانلود

فیلم آموزشی وسعت نانو

این فیلم آموزشی که توسط گروه اجتماعی اقتصادی شبکه سوم سیما تولید شده است، نگاهی به اثرات فناوری نانو در بخش های مختلف زندگی بشر دارد