در حال بارگزاری....
دانلود

آیا ممکن است در آینده با لیزر بینی را عمل کنند؟

کاربرد لیزر در جراحی بینی در حال حاضر در مرحله تحقیقات است. اما فکر می کنید چند سال طول بکشد تا بشر بتواند بدون چاقو و فقط با استفاده از نور لیزر بینی را برش داده و به آن شکل دهد؟