در حال بارگزاری....
دانلود

شیعه از زمان پیامبر(ص)بوده است(براساس کتب اهل سنت) (1)

اهل سنت از چه زمانی بوده است ؟؟؟ سوالی است که اهل سنت به دلیل نداشتن حتی یک دلیل صحیح از پاسخ آن فراری هستند...