در حال بارگزاری....
دانلود

در پروژه ها ارکان اصلی مدیریت کیفیت چیست؟

با استفاده از 4 مولفه اصلی کیفیت، یعنی عملکرد، بازده، اجرا و اعتبار در طراحی پروژه، کیفیت پروژه خود را چهارچوب بندی کنید


22 دی 97