در حال بارگزاری....
دانلود

ماشین پسر TOLO - سیسمونی - كودكو

ماشین الکترونیک همراه با دوست کوچک همراه کودکان
بوق را فشار دهید تا نور فلش چراغ جلو را ببینید
سر پسر کوچک را فشار دهید تا ماشین به جلو حرکت کند
دارای دکمه روشن و خاموش
مناسب برای افزایش مهارت بازی های تخیلی
تقویت مهارت های حل مسئله و دلیل یابی
تقویت حافظه و مهارت هماهنگی چشم ها و دست ها
تقویت حس لامسه و قدرت تشخیص رنگها
مناسب برای سن 1 الی 5 سال

www.koodakoo.com