در حال بارگزاری....
دانلود

رانندگی با خودروی بدون رینگ و لاستیک !

راننده‌ای با یک خودرو که فاقد رینگ و لاستیک است، در جاده رانندگی می‌کند.
جرقه‌هایی که از دیسک جلویی خودرو منتشر می‌شود در فیلم زیر به وضوح قابل مشاهده است.
نکته قابل توجه خونسردی این راننده است که بدون توجه به خطر رانندگی با چنین خودرویی به مسیر خود ادامه می‌دهد.


22 مرداد 96