در حال بارگزاری....
دانلود

دفاع شخصی بانوان (وینگ چون کونگ فو)

گوشه ای از تاکتیک ها و تکنیک های کاربردی برای دفاع شخصی هنر رزمی وینگ چون کونگ فو

اجرا توسط سیفو کریستا واگنر


مطالب پیشنهادی