در حال بارگزاری....
دانلود

پیش از اعلام رأی: صدا

این ویدیو بخشی از مقاله «پیش از اعلام رأی: معیارهای انتخاب بهترین صداگذاری و تدوین صدا توسط آکادمی اسکار» در وبسایت فیلم چی است. در این گفتگو چند متخصص صدا درباره معیارهای انتخاب بهترین صدای فیلم در اسکار اظهار نظر می کنند... www.filmchi.net