در حال بارگزاری....
دانلود

بخش دوم از نرم افزار فوق العاده ی هوش تجاری

هوش تجاری یا bi
هوش تجاری یعنی آمارهایی که سالیان سال هزینه کرده اید را برای تحلیل آماده کنید .هزاران امار به صورت یک نمودار جلوی مدیر شما قرار میگیرد . بخشها و واحد های آمار در کل شرکت های بزرگ مهم ترین کار در تصمیمات استراتژیک را برای مدیران انجام میدهند . حرکت به سمت اهداف استراتژیک بجز با تحلیل آمارهای گذشته امکان پذیر نیست . شما میتوانید این دوره اموزشی را از سایت ما به نشانی MESBAHSOFT.COM دریافت نمایید