در حال بارگزاری....
دانلود

هیروی جدید Grand Warden در کلش اف کلنز

هیرو جدید Grand Warden

GRAND WARDEN نام قهرمان جدید کلش اف کلنز میباشد که به معنی سرپرست بزرگ است

در 20 لول

ارتقا با اکسیر و قابل ساخت در تاون هال 11

ادامه در
http://goo.gl/dhI6Rx