در حال بارگزاری....
دانلود

بازار ما، بازار کفر یا بازار اسلام

خلاصه ای از سخنرانی استاد رحیم پور در قالب کلپی انتقادی از وضعیت اخلاقی ما در بازار و همچنین مسائل مرتبط با حکومت با دید نقادانه تقدیم می گردد.