در حال بارگزاری....
دانلود

زین الدین زیدان بازیکن فراموش نشدنی مثل مهدی مهدوی کیا

ما همه ی مردم ایران دوستت داریم مهدی مهدوی کیا. هر کی هم بخاد تورو از فوتبال و محبوبیتی که تو فوتبال و نزد هواداران و فوتبال دوستان داری دور کنه و بخاد از محبوبیتت کم کنه سخت در اشتباهه مهدی جان بخدا از وقتی اون اشکای معصومانه ات رو دیدم بخدا نتونستم بخوابم اقا مهدی ما خیلی ارادت داریم...