در حال بارگزاری....
دانلود

اهانت بی شرمانه یک اصلاح طلب به عاشورای امام حسین (ع)

یک بار دیگر یک "اصلاح طلب" پرده از چهره حقیقی خود برداشته و با اهانت به عزاداری امام حسین (ع) نشان داد، موضع گیری های ضداسلامی برخی از هم مسلکان سیاسی اش در سالیان اخیر، نشأت گرفته از ذات ضد اسلامی آنهاست و سکوت و حتی دفاع از توهین به ساحت امام حسین(ع) در عاشورای ۸۸ نه تنها فقط توسط "منافقین" انجام شده بلکه با حمایت فکری و تئوریک برخی چهره های اصلاح طلب همراه بوده است. (نجفقلی حبیبی)