در حال بارگزاری....
دانلود

فتو کلیپ شهید باکری

ای باکری ای نماد غیرت،ای سنبل سرخ استقامت،آن تن که غریب بود و تنها، پیوند زدی به آسمانها...
فتوکلیپ شهید باکری کاری از سنگرزمانه (فارسی - ترکی) تصاویر منتخب از شهید باکری