در حال بارگزاری....
دانلود

انیمیشن ایدز و خانواده (3) زمینه های ابتلا به ایدز

تهیه شده توسط انجمن پیشگیری از آسیب های اجتماعی با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی