در حال بارگزاری....
دانلود

بستن فضا در ارتدنسی یا باز کردن فضا و ایمپلنت

در این ویدیو دکتر جمیلیان دو روش درمانی در بیمارانی که دندانهای غایب یا missing دارند را شرح می دهند . برای این بیماران دو طرح درمان وجود دارد. 1- بستن فضا و2- باز کردن فضا و قرار دادن ایمپلنت . دکتر جمیلیان مزایا و معایب هر روش را در این ویدیو تو ضیح می دهند . برای اطلاعات بیشتر به jamilian.net مراجعه نمایید